Amore volui

Pobočka v Praze

Na adrese Chelčického 11, Praha 3

Po telefonické dohodě na tel.: 724 740 548

Test je určen pro partnerské dvojice!

Ceník služeb této pobočky

1. Vstupní pohovor (60-90 minut) - seznámení se s testem, vypracování testu, jeho vyhodnocení včetně doplňujících otázek k doporučení nejvhodnější terapie…800,- Kč


2. Další spolupráce

A, osobní setkávání po 3-4 měsících (délka individuální vždy po vstřebání proběhlé, doporučené terapii) – zjištění změn po doporučené terapii až po možné těhotenství… 300 – 500,- Kč

B, písemná spolupráce s odstupem jako u setkání – vypracování testu klientem (partnerským párem) po doporučené proběhlé terapii a jeho zaslání obálkou přes Českou poštu, následná emailová odpověď s doporučením případné další terapie……200,- Kč (na účet 190164830/0300)

3. Závěrečná fáze – vypracování testu v období potvrzeného těhotenství, z tohoto testu lze určit pohlaví počatého potomka včetně jeho budoucího nadání……1000,- Kč