Amore volui
Amore volui

"DÍTĚ BONUS PARTNERSKÉ LÁSKY - TOUHY PO PARTNEROVI. NIKOLI TOUHY PO DÍTĚTI"

Něco o mě

Milan Fikar

Narodil jsem se v roce 1955 a vyrůstal převážně ve venkovském prostředí spolu se dvěmi sestrami a bratrem.

Po vyučení a absolvování střední školy zemědělsko-technického směru, jsem ještě absolvoval kurz reprodukce, jež mne zaujala mnohem více ve své složitosti, než pro mne jednoduchá technika.

Do revoluce jsem pracoval v oblasti reprodukce, kde jsem převážně řešil problémové početí z nedostatku vhodné stravy – krmení. Zde jsem se setkal a měl možnost používat všechny možné, v tu dobu známé hormonální přípravky.

Ještě před skončením tohoto období jsem se setkal s profesorem Kyzourem a tehdejší podobou jeho prvokontaktového testu.

Dnes, v roce 2014, používám tento test téměř více jak 25 let. Za těchto 25 let, se, pro mne stal tento test, zpětnou vazbou s klientem. Testem čtení v podvědomí klientů. Tedy toho co sice sami vědí, ale plně si neuvědomují a nejsou schopni pojmenovat, ve vztahu ke svým blízkým.

Tak se pro mne spojily dvě profese, reprodukční a psychologie partnerských vztahů, do profese psychosomatických problémů partnerských a mezilidských vztahů. V tomto oboru se ze mne stal z amatéra, od slova amore – člověka milujícího svou profesi, člověk, dělající svou milovanou profesy.