Amore volui

Něco o mě

Milan Fikar

Narodil jsem se v roce 1955 a vyrůstal převážně ve venkovském prostředí spolu se dvěmi sestrami a bratrem.

Po vyučení a absolvování střední školy zemědělsko technického směru, jsem ještě absolvoval kurz reprodukce, jež mne zaujala mnohem více, ve své složitosti, než pro mne jednoduchá technika.

Do revoluce jsem pracoval v oblasti reprodukce, kde jsem převážně řešil problémové početí z nedostatku vhodné stravy – krmení. Zde jsem se setkal a měl možnost používat všechny možné, v tu dobu známé hormonální přípravky.

Ještě před skončením tohoto období jsem se setkal s profesorem Kyzourem a tehdejší podobou jeho prvokontaktového testu.

Dnes, v roce 2018, používám tento test více jak dvacet pět let. Za těchto dvacet pět let, se, pro mne stal tento test, zpětnou vazbou čtení v podvědomí klientů. Tedy toho co sice sami vědí, ale plně si neuvědomují a nejsou tedy schopni pojmenovat, ve vztahu ke svým blízkým.

Tak se pro mne spojily dvě profese, reprodukce a psychologie partnerských vztahů, do profese psychosomatických problémů partnerských a mezilidských vztahů.

V tomto oboru se ze mne stal z amatéra, od slova amore – člověk milující svou profesi, člověk, dělající svou milovanou profesi.

Čím se zabívám

Téměř třicetileté zkušenosti testování neplodných partnerských párů, ale i nastávajících maminek stále více a jasněji ukazuje, že neplodnost a gynekologické problémy žen, včetně mužské neplodnosti, je psychosomatický problém.

Vždy, pomineme li vrozené poruchy, jde o nějaký vztahový problém. Buď vztahový problém k partnerovi, daný zpravidla nezdravým vztahem k rodiči (výchovnému vzoru) opačného pohlaví z původní rodiny v dětství. Nebo o vztah k rodiči opačného pohlaví celkově.

U gynekologických obtíží vedoucích až k neplodnosti ženy jde zpravidla o problémový vztah k matce a tedy nevyrovnaný emocionální vztah dané ženy k sobě samotné.

Samotný psychosomatický problém spočívá v tom, že je na emocionální úrovni a to v podvědomí na základě nějakého emocionálního prožitku.

Problém je o to složitější, že si mnoho žen myslí, že se s danou emocí rozumově vyrovnaly, a však, jelikož si danou emoci emocionálně neodžily stále je v jejich podvědomí, které stále ovlivňuje.

Psychosomatický problém spočívá právě v onom podvědomém emocionálním ovlivňování vztahu k nejbližším jež není emocionálně odžito.

Téměř třicet let praxe mi ukázalo jak tyto skutečnosti přečíst v barvách Kyzourova testu pěti prostorů, ale i jak si odžít nevhodné podvědomé emoce pomoci rodinných konstelací.

Nabízím:

Seznámení s vypracováním daného testu

Vyhodnocení – přečtení daného testu s určením odstranění psychosomatického problému.